88244120 mail@persianrace.com

اصول راندن و نگهداری موتورسیکلت

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با اصول ایمنی، تکنیکهای افزایش مهارت و تسلط بر موتورسیکلت از روشهای نگهداری بهینه در راستای کاهش هزینه ها و افزایش طول عمر مفید موتورسیکلت نیز اطلاع خواهند یافت.

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با اصول ایمنی، تکنیکهای افزایش مهارت و تسلط بر موتورسیکلت از روشهای نگهداری بهینه در راستای کاهش هزینه ها و افزایش طول عمر مفید موتورسیکلت نیز اطلاع خواهند یافت.